Convocatorias STA / STT 2014.15

Achégase información publicada na web da ORI relativa ás movilidades STA e STT 2014.15, para interese de PDI e PAS

Convocatoria Erasmus + con fins de docencia (STA): http://www.udc.es/ori/infprofesores/mobilidade_erasmus/STA/

Convocatoria Erasmus + con fins de formación (STT): http://www.udc.es/ori/infprofesores/mobilidade_erasmus/STT/