Curso 2019-20. Acordo ETSAC – Cype Ingenieros. Acceso a Licencia Campus.

LIC_campus_014

CURSO ACADÉMICO 2019-20

O acordo ETSAC-CYPE ten unha duración anual dende o 15 de setembro de 2019 ao 14 de setembro de 2020. Para poder incorporarse ao mesmo os alumnos da ETSAC han de renovar a solicitude cada curso académico unha vez formalizada a súa matrícula na UDC.

A Escola Técnica Superior de Arquitectura, xunto con outras Escolas Técnicas da Universidade da Coruña, e a empresa CYPE Ingenieros asinaron un acordo renovable anualmente, para que todos os alumnos matriculados na ETSAC e os profesores responsables da docencia nas súas materias dispoñan dos programas baixo as condicións da licencia campus nas diferentes materias das titulacións que se imparten na ETSAC.

  • Grao en Arquitectura (plan 2010)
  • Grao en Estudos de Arquitectura
  • Grao en Paisaxe
  • Máster Universitario en Arquitectura
  • Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

Facendo click nesta ligazón poderás enviar a túa solicitude de incorporación ao convenio. Unha vez revisado o cumprimento das condicións de incorporación, recibirás un correo electrónico coas instrucciónes para activar a licencia Campus dos programas de Cype Enxeñeiros. O proceso de revisión e envío de autorizacións realizarase de forma semanal agrupando as solicitudes recibidas nese período.

Convenio restrinxido a alumnos e profesores vinculados coa Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, Escola Universitaria Politécnica, Escola Politécnica Superior e Escola Técnica Superior de Camiños, Canais e Portos.

Un ano mais o custo do convenio ten que ser soportado polos centros participantes pese as peticións realizadas ao reitorado da UDC